Medlemskab

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Du har mulighed for, at blive støttemedlem af kunstforeningen Team Art. Nedenfor kan du læse om fordele og betingelser, i forbindelse med et støttemedlemskab af Team Art. Såfremt du ønsker medlemskab, skal du udfylde formularen til venstre. Du vil derefter blive kontaktet af os.

Fordele

  • Invitation til den årlige udstilling
  • Deltager i lodtrækning om kunstværker skænket af de aktive medlemmer og som er udstillet særskilt.

Betingelser

Kontingent 120 kr. årligt pro. persona.

Lodtrækning

Et støttemedlemskab hos Team Art giver ret til deltagelse i den årlige lodtrækning, samt indbydelse til den årlige fernisering.

Lodtrækning finder sted den sidste udstillingsdag kl. 17.30 blandt de tilstedeværende støttemedlemmer. Hvis dit nummer bliver udtrukket får du lov til, at vælge en gevinst blandt de skænkede værker i numerisk rækkefølge.

Hvis du ikke har mulighed for, at deltage ved lodtrækningen, er det tilladt at give én fuldmagt til en anden tilstedeværende person. Det er således, kun tilladt for en person, at besidde én fuldmagt. Ingen af Team Arts gruppemedlemmer kan være fuldmagthavere.